Oferta sektorowa: banki


oferta

Dostęp do wiarygodnych informacji dostarczonych we właściwym czasie decyduje o przewadze konkurencyjnej na rynku. Dowiedz się, kim są kluczowi kontrahenci i interesariusze Twojej firmy, co decyduje o ich pozycji oraz jakie jest ich faktyczne nastawienie do Ciebie.

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy:
 • oferujemy raporty i analizy dotyczące planów i działań konkurencji,
 • zanim podpiszesz umowę - sprawdzimy wiarygodność potencjalnego partnera,
 • zanim zatrudnisz pracownika - sprawdzimy jego przeszłość,
 • zanim zdecydujesz się na inwestycję - dowiemy się, z jakim kontrdziałaniem powinieneś się liczyć,
 • sprawdzimy lojalność osób, którym ufasz - współpracowników i partnerów w interesach,
 • przygotowujemy analizy rynku nielegalnych produktów oraz zidentyfikujemy jego uczestników,
 • jeżeli zostałeś okradziony - poprowadzimy dyskretne śledztwo,
 • odnajdziemy osoby i ich ukryty majątek,
 • jeżeli masz podejrzenia - oddamy do Twojej dyspozycji nasze urządzenia do inwigilacji elektronicznej: kamery, podsłuchy, programy kontrolujące sieci komputerowe i podające położenie osób lub przedmiotów,
 • zabezpieczymy Twoją sieć, odzyskamy lub trwale usuniemy dane z pełną gwarancją poufności,
 • sprawdzimy czy nikt nie podsłuchuje Twoich telefonów, pomieszczeń i sieci komputerowej,
 • podejrzewasz nieuczciwą konkurencję - zbierzemy dowody także do postępowania przed sądem, oferujemy także pomoc adwokatów i radców prawnych z wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej,
 • przeprowadzimy audyt procedur bezpieczeństwa w Twojej firmie,
 • pomożemy w organizacji Tajnej Kancelarii, sporządzeniu planów i instrukcji ochrony oraz dokumentacji samoobrony i zespołu kryzysowego,
 • zadbamy o Twoje bezpieczeństwo fizyczne, także w zakresie rozpoznania i zabezpieczenia pirotechnicznego.
Analizy sektorowe:
 • analizy due diligence,
 • analizy otoczenia i tła biznesowego,
 • analizy i monitoring prasy i mediów elektronicznych,
 • badania desk research,
 • badania mystery client.
Zarządzanie kryzysowe:
 • negocjacje i mediacje,
 • headhunting,
 • informacja i dezinformacja.
Nobilis Partners wywiad gospodarczy © 2011-2017