Nasza specjalizacja

Restytucja mienia

team-member

Henryk Grocholski

Partner Załozyciel

Restytucja mienia:

Kancelaria adwokacka Nobilis Partners prowadzi kompleksowe działania w zakresie restytucji mienia. Działania Nobilis Partners obejmują w szczególności:

  1. określenie zasadności i zakresu roszczeń przysługujących byłym właścicielom nieruchomości lub ich Spadkobiercom,
  2. stworzenie efektywnej struktury organizacyjnej do działań reprywatyzacyjnych,
  3. reaktywacja spółek, których majątek został przejęty w przymusowy zarząd państwowy, a które obecnie nie prowadzą działalności,
  4. uzyskanie unieważnienia decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzona była nacjonalizacja lub komunalizacja,
  5. prowadzenie działań mających na celu uzyskanie odszkodowania za wydanie decyzji z naruszeniem prawa,
  6. dochodzenie cywilnych roszczeń windykacyjnych o wydanie nieruchomości,
  7. dochodzenie pozostałych roszczeń.

Dane teleadresowe

Skontaktuj się z nami

Nobilis Partners Graboś Grocholski Lenartowicz spółka komandytowa
KRS: 0000328363
NIP: PL 5252451590
REGON: 141813484
Suma komandytowa: 10.000.000,00 PLN
Polisa OC: ADW00019381 500.000 EUR
Konto: 92 1140 2017 0000 4202 0994 8284
SWIFT: BREX PL PW MUL
Adres banku: mBank S.A. Bankowość Detaliczna,
Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź

Telefon : + 48 22 826 05 00
E-mail : kancelaria(at)nobilispartners.com
Adres : Żurawia 43 lok. 116-122, 00-680 Warszawa