Nasza specjalizacja

Prawo ochrony środowiska

team-member

Wojeciech Lenartowicz

Partner

Prawo ochrony środowiska:

Kancelaria Nobilis Partners oferuje usługi w zakresie Prawa Ochrony Środowiska, z uwzględnieniem w szczególności:

  1. doradztwa w zakresie problematyki dotyczącej odpadów, przetwarzania i składowiska odpadów,
  2. sporządzania opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska,
  3. udziału w prowadzonych postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi organami,
  4. świadczenie pomocy prawnej w postępowaniach w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  5. doradztwo przy planowaniu i przeprowadzaniu przedsięwzięć inwestycyjno – budowlanych pod kątem zgodności z wymogami ochrony środowiska.

Dane teleadresowe

Skontaktuj się z nami

Nobilis Partners Graboś Grocholski Lenartowicz spółka komandytowa
KRS: 0000328363
NIP: PL 5252451590
REGON: 141813484
Suma komandytowa: 10.000.000,00 PLN
Polisa OC: ADW00019381 500.000 EUR
Konto: 92 1140 2017 0000 4202 0994 8284
SWIFT: BREX PL PW MUL
Adres banku: mBank S.A. Bankowość Detaliczna,
Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź

Telefon : + 48 22 826 05 00
E-mail : kancelaria(at)nobilispartners.com
Adres : Żurawia 43 lok. 116-122, 00-680 Warszawa