Nasza specjalizacja

Inwestycje

team-member

Wojeciech Lenartowicz

Partner

Inwestycje:

W kancelarii adwokackiej Nobilis Partners specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze deweloperów i firm budowlanych, również tych najmniejszych i średniej wielkości, dla których przygotowaliśmy specjalne, preferencyjne warunki wynagrodzenia.

Oferowane przez nas działania realizowane są zasadniczo w ramach kategorii:
samodzielne prowadzenie procesu inwestycyjnego
lub
wykonawstwo inwestycji zleconych.

W zakresie samodzielnego prowadzenia procesu inwestycyjnego:

 1. faza przygotowawcza:
  1. stworzenie struktury kapitałowej dla celów inwestycji:
   1. wybór formy prawnej działalności,
   2. utworzenie spółki celowej,
   3. wybór domicylu podatkowego,
  2. sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości (due dilligence):
   1. kwestie własnościowe z uwzględnieniem potencjalnych roszczeń prawnych,
   2. obowiązujące warunki zabudowy lub zagospodarowania przestrzennego,
   3. warunki ochrony konserwatorskiej,
  3. określenie profilu inwestycji:
   1. wybór rodzaju zagospodarowania terenu pod kątem modelu biznesowego inwestycji,
   2. sporządzenie wniosku o wydanie warunków zabudowy dla terenu nieruchomości,
   3. zawarcie umowy kredytowej i umowy na monitoring bankowy,
 2. faza przedkonstrukcyjna:
  1. umowa z projektantem:
   1. określenie form zatrudnienia podmiotów odpowiedzialnych za projekt obiektu,
   2. określenie form dokumentacji projektowej (koncepcja architektoniczna, projekt budowlany, projekt przetargowy z przedmiarem robót oraz projekt wykonawczy),
  2. umowy z konsultantami (konsultanci branżowi, kontroler kosztów, inspektor nadzoru i BHP, archeologia, obsługa marketingowa),
  3. pozwolenia i decyzje administracyjno-prawne:
   1. decyzja o warunkach zabudowy,
   2. pozwolenie na rozbiórkę,
   3. pozwolenie na budowę,
   4. warunki przyłączeniowe mediów,
   5. ewentualne decyzje o pozwoleniu na budowę przyłączy mediów,
   6. pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych,
   7. decyzja środowiskowa,
  4. ubezpieczenie projektu (OC / CAR),
 3. faza konstrukcyjna:
  1. przetarg na wybór wykonawcy inwestycji,
   1. określenie systemu realizacji:
    1. projektuj-buduj,
    2. przetarg na etapie projektu przetargowego z przedmiarem robót,
    3. przetarg na etapie projektu wykonawczego,
   2. realizacja procedur przetargowych, negocjacje i wybór wykonawcy,
  2. wybór form zatrudnienia wykonawców:
   1. system generalnego wykonawstwa,
   2. podział na etapy prac i powierzenie ich oddzielnym wykonawcom,
   3. zarządzanie poszczególnymi wykonawcami prac,
  3. zatrudnienie dostawców wyposażenia,
  4. przygotowanie umów rezerwacyjnych, przedwstępnych i przyrzeczonych zawieranych z nabywcami powierzchni użytkowych i lokali w inwestycji,
 4. faza otwarcia:
  1. zawarcie umów na obsługę obiektu (m. in. umowy odbioru mediów),
  2. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku,
  3. przygotowanie, negocjacje i zawarcie umów z ewentualnymi najemcami (w trakcie wcześniejszych faz).

W zakresie wykonawstwa inwestycji zleconych:

 1. udział w zamówieniach publicznych,
  1. ocenę SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem wzoru umowy i zabezpieczeń kontraktowych,
  2. nadzór nad przygotowaniem oferty pod kątem zgodności z SIWZ,
  3. obsługę procesu budowlanego pod kątem realizacji umowy przez zamawiającego i wykonawcę,
  4. przygotowanie umów z podwykonawcami,
 2. udział w zamówieniach podmiotów prywatnych,
  1. przygotowanie umów lub wnoszenie uwag do wzorca przedstawionego przez zamawiającego,
  2. udział w negocjacjach umownych,
  3. obsługę procesu budowlanego pod kątem realizacji umowy przez zamawiającego i wykonawcę,
  4. przygotowanie umów z podwykonawcami,
 3. przygotowanie i pomoc prawna w zakresie umów z projektantami, instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi,
 4. obsługa prawna i doradztwo w zakresie procedur administracyjnych,
 5. pomoc prawna w zakresie sporów prawnych oraz negocjacji,
 6. zastępstwo procesowe.

Dane teleadresowe

Skontaktuj się z nami

Nobilis Partners Graboś Grocholski Lenartowicz spółka komandytowa
KRS: 0000328363
NIP: PL 5252451590
REGON: 141813484
Suma komandytowa: 10.000.000,00 PLN
Polisa OC: ADW00019381 500.000 EUR
Konto: 92 1140 2017 0000 4202 0994 8284
SWIFT: BREX PL PW MUL
Adres banku: mBank S.A. Bankowość Detaliczna,
Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź

Telefon : + 48 22 826 05 00
E-mail : kancelaria(at)nobilispartners.com
Adres : Żurawia 43 lok. 116-122, 00-680 Warszawa